Kunst og Kultur i Hverdagen

En sammenslutning for kunstnere og kulturfolk

Vores formål er, at få kunst og kultur tæt på børn, unge, og voksnes hverdag i Jystrup, Landsbyklyngen Søhøjlandet og Ringsted.

I ønsket om at organisere mere kunst og kultur i nærområdet, og samtidig skabe en projekt fabrik, er det målet, at netværke, bro-bygge, formidle, og sparre om implementering af projekter og projektansøgninger. Det kan være projekter i offentlige landsbyrum, i planlagte aktiviteter og arrangementer, i større projekter på skoler og institutioner, eller igangsættelse af aktiviteter som for eksempel billedskole og dramaskole, udstillinger og foredrag.

Fællesskab om kunsten og kulturen
Ved at have en fælles platform mellem udøvende kunstnere og kulturfolk, hvor projekter udvikles og kontakten til institutioner kan etableres, mener vi, at kulturen og kunsten har større muligheder for at etablerer sig i det lokale samfund.

Kunst ud af museerne og ind i børns hverdagen
I samarbejde med lokale kunstnere, kan børn og unge arbejde i den kreative proces, udforske og opleve håndværk, konceptudvikling og meget mere. Samtidig kan børn og voksne arbejde med passionerede kunstnere, og kreative arbejdsmetoder, når man går til opgaver.

Musikken i live -i nærheden
Voksne, børn også babyer, dyr og selv planter, gror og udvikler sig til musik. Vi ønsker, at forkorte afstanden mellem kunstnere og publikum. Ved at skabe nærværende musikoplevelser tæt på i nærområdet.

Egnen og nærområdet
Her er naturen og dyrkningen af vores mad helt tæt på. Vi er stolte af vores Midt Sjællandske skovområde, markerne og dyrene omkring os.  Mange er økologisk indstillet og ønsker økologiske landzoner. Her er smukt og egnen har en rig historie om konger og dronningers virke, om kongedrab, slag, klostrer og vi har en glemt kongevej gennem skovene. Historien går helt tilbage til vikingetiden og middelalderen og dette spiller naturligvis en mindre eller større rolle i de kultur-projekter vi producerer.

Formand Helga Thomas